Paigladamine

Fixcrack-i ei ole vaja enne paigaldamist soojendada. Ideaalne täidetava prao laius on umbes 5mm. Materjali kasutada temperatuuril 5°C  kuni 35°C, kuiva ilmaga. Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust ning mustusest. Ennem kasutamist tuleb Fixcracki-I korralikult segada, seda võib paigaldada mehhanismidega või käsitsi. Parandatud ala on soovitav katta peene killustikuga. Materjal on tolmukuiv ja sellel võib liigelda mõõduka kiirusega ühe tunni mõõdudes, olenevalt tingimustest toimub lõpplik kuivamine pikema aja jooksul

Kulu umbes 0,3kg / jm, olenevalt vuugi või prao suurusest.

Säilitamine

Fixcracki säilitada jahedas ruumis kaitstuna otsese päikesevalguse eest, vältida toote külmumist.

Ohutusalane teave

Vältida ülemaaärast kontakti nahaga. Kui aine on sattunud silma või nahale, pesta ohtra veega, kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole. Kasutada nõuetele vastavaid isikukaitsevahendeid.